• TRUNG KIEN PACKAGING
    All designs of FIBC bags, Jumbo bags, bulk bags...
    Read more

Sản phẩm nổi bật

Bao sling

Bao được sử dụng rộng rãi để đựng cac loại vật liệu xây dựng, thực phẩm …

Bao jumbo nắp mở 3 biên

Bao jumbo nắp mở 3 biên…

Bao jumbo đai cross corner

Bao jumbo đai cross corner……

Bao jumbo đai side seam

Bao jumbo đai side seam …

Bao jumbo 4 panel

Là loại bao được sản xuất bằng cách may 4 mảnh vải (manh bao) riêng biệt lại …

Bao jumbo U panel

Bao được sản xuất bằng cách sử dụng một mảnh vải bao (manh bao) liên tục tạo thành hình chữ “U”…

Bao jumbo thân tròn

Bao FIBC thân tròn được sản xuất từ manh bao hình ống và được may lại …

Bao jumbo nắp trùm

Bao này có nắp là manh bao mỏng, có cùng chiều dài và chiều rộng với bao và trùm …